Flygvapnets Silvervingar
Undersida till:
Numrering av silvervingar

Se.gif (117 bytes)

 

curtiss-prop.jpg (28215 bytes)

 

 

PRU Lockheed F-5 på Barkarby 22 november 1944


(Foto: ÖFS arkiv)

Mellan åren 1943 och 1945 anlände inte mindre än 1.218 amerikanska flygare och besättningsmedlemmar till Sverige i nödlandade eller havererade flygplan. Ett trettiotal omkomna togs om hand och begravdes. Dessutom anlände 50 man oskadda efter att ha smugglats hit av den danska motståndsrörelsen från det ockuperade Danmark. Denna enskilda händelse som här behandlas kan förefalla irrelevant i sammanhanget, men avviker egentligen ej från temat som tas upp på dessa sidor. Själva episoden medtages då den förhoppningsvis kan vara intressant att känna till eftersom den är en del av helheten i historien om nödlandarna på bl.a. Barkarby. Sedan denna F-5 Lightning flög ända till Stockholm, har det nu förflutit mer än sextio år och händelsen är föga känd. Källmaterialet som i huvudsak använts och som här återges har varit publicerat i "ÖFS meddelande" 1974.


(Foto: Järfälla kommuns bilddatabas)

Bilden ovan är sannolikt tagen på F8 Barkarby någon gång under 1944/1945 och visar bl.a. den enda Lockheed Lightning som hamnade i Sverige under krigsåren. Planets s/n var 43-28616, en P-38J-15-LO som under tillverkningen konverterades för fotospaning och just denna typ benämndes F-5E-2. Planet var helt målat "PR-blue" med undantag av vad som kvarlämnats av de svart-vita "invasionsränderna" på stjärtbommarnas undersidor. Propellerspinnrarna var rödmålade och de tre sista siffrorna i s/n återgavs målade i gult på utsidan av varje motorgondol. Denna F-5 tillhörde 7 PG, 13th PS, USAAF. Längst till vänster i bild skymtar stjärtpartiet av en annan amerikansk nödlandare, nämligen en P-51 Mustang. På bilden har man lyckats med att åter få fart på bägge motorerna.

Detta är hela historien: Den 22 november 1944 lämnar en amerikansk Lockheed F-5E Lightning den polska kusten efter att ha utfört spaningsuppdrag över bl.a. Stettin och Stargard. Piloten flyger ut över Östersjön förföljd av tysk jakt och F-5:an tvingas till att flyga på lägsta möjliga höjd. Strax norr om Kalmar ligger en svensk rote SAAB B17C ur första divisionen F12 och övar bomfällning. Planen ligger på ca 1.500 meters höjd när de får ett radiomeddelande från TL. "Ett främmande flygplan på låg höjd över Kalmar, visa ned honom för landning på fältet!"

En ny jakt påbörjas nu men inte av lika allvarlig art som den förra. Den ovanliga fågeln upptäcks snart och roten dyker och lyckas komma upp jämsides med det tvåmotoriga planet med de karakteristiska dubbla stjärtbommarna och som tyskarna kallade "Der Gabelschwanz Teufel". Föraren i F-5:an tycks emellertid inte ta någon större notis om sin nya uppvaktning utan fortsätter målmedvetet på sin nordliga kurs. På grund av den höga farten blir B17-roten mer och mer på efterkälken och i höjd med Oskarshamn inser man det hopplösa i företaget och avbryter uppdraget.

Tornet på F12 meddelas som i sin sin tur meddelar F13 i Norrköping som med sina J22:or genast förbereder ett möte. Hur nu detta förlöpte i detalj har inte kunnat utredas, men det amerikanska spaningsplanet lyckas med att slinka igenom den svenska uppvaktningen.

Budet går i stället vidare till F8 som omgående skickar upp sina J9:or där bl.a. vpl ff Bertil Idstedt (FRS-44) finns i ett av J9:orna. Man får kontakt med F-5:an mellan Södertälje och Stockholm och försöker att leda in honom för landning på Barkarby, men den amerikanska piloten visar påfallande ovilja att att följa med och börjar i stället att förbereda landning på Bromma. Till slut lyckas J9-förarna få honom att inse att det uppenbarligen finns ett lämpligare fält att gå till och han följer med J9:orna och landar slutligen på Barkarby. Det visar sig efter landningen att planet har flugit hela vägen från Polen på endast en motor efter den tyska jaktens anfall och dessutom hade piloten förlorat orienteringen. Trots detta hade han tydligen bestämt sig för att Stockholm/Bromma var det enda ställe där han kunde gå ned!

Efter landningen studerades pilotens (1/Lt A. V. Elston) kartmaterial som var tryckt på sidenduk med uppritad färdväg och färdhastigheter inskrivna på över 500 km/tim på lägsta höjd. Efter den äventyrliga färden återstod det endast 58 gallon (lite drygt 200 liter) i bränsletankarna.

Flygplanet stod därefter en tid uppställd på F8 där den trasiga motorn reparerades, Ett antal kontrollflygningar företogs varefter flygplanet överflyttades till F1 Västerås där nedanstående bild är tagen. Hässlöfältet i Västerås var ett uppsamlingsfält i dubbel bemärkelse för USA:s nödlandade flygplan, företrädesvis fyrmotoriga bombflygplan av typ Boeing B-17 samt B-24 Liberator och där denna F-5 Lightning var ett undantag. Samtliga "överlevande" av de nödlandade Mustangerna fanns redan uppställda på Barkarby sedan den 7 oktober 1944.

Här står fpl uppställt på F1 i Västerås. Notera det ovanliga kamouflaget på hangartakets profil. (Foto: ur boken "Nödlandning" - Främmande flyg i Sverige under andra världskriget av Bo Widfeldt/Rolph Wegmann).

Flygplanet flögs sedan av amerikanska piloter för att på så vis hållas i trim. Huvudsaklig mekaniker på F-5:an var Erik Elvelin. Under en sådan flygning 1945 gick endast nosstället att fälla ut medan huvudstället förblev i infällt läge. Landning företogs på noshjul och stjärtbommar varvid båda bommarna bröts av. Därmed betraktades flygplanet som totalhavererat och släpades till ett lämpligt hörn av flygfältet och höggs senare upp. Varför inte piloten tog in noshjulet och gjorde en buklandning kan man ju fundera över.

Bild på nödlandaren med sin svenske mekaniker i Västerås. I bakgrunden står amerikanska bombflygplan av typ Boeing B-17 Flying Fortress uppställda. (Foto: Erik Elvelin ÖFS 2/74.)

Allt användbart material återsändes till USA, vilket idag kan förefalla mer än märkligt, medan resten såldes som skrot. Exempelvis kom flygplanets ratt till användning i en motorbåt från Västerås, varur den senare blev stulen. Så om någon ser en ratt med nedanstående utseende, är det med stor sannolikhet en minst sagt åtråvärd souvenir med svensk anknytning från andra världskrigets dagar och den bör därför behandlas som en sådan.

F5-cocpit.jpg
F-5:ans "Office". Notera rattens utseende!

100 stycken P-38J-15-LO modifierades till fotospaningsversionen F-5E-2 vid fabriken i Dallas Texas och normalt medförde denna typ tre K-17 vertikalkameror och två st. K-22 snedbildskameror.

Fotolabbets personal ur US 8th Air Force, 7th Photographic Group vid Mount Farm i England. Här poserar de framför 13th Photo Squadron "Focus Cat" som den nödlandade F-5:an tillhörde. Hit var det alltså tänkt att Lt. Elston skulle leverera bilderna som han bl.a. tagit över Polen den 22/11 1944 - men som p.g.a. omständigheterna aldrig blev av! (Foto: Dale Shade via Nigel Dawe, "Little Friends" - se länkar nedan).

 

 

Länkar:

http://www.littlefriends.co.uk/
http://hsfeatures.com/f5ejh_1.htm
http://www.evidenceincamera.co.uk/

Rekommenderad läsning:
Allied Photo Reconnaissance of World War II av Chris Staerck

Klicka här för att skicka e-post!

©www.silvervingar.se

Till Huvudsidan! Använd "Bakåt-knappen" för att komma tillbaka till den senast besökta sidan. Har du just surfat in på den här sidan klickar du på pilen t.v.