Flygreservskola 1946
1946-10-12

Dokumentation
Utexaminerade elever antal: 43


2009-07-31

frs_46.jpg (77298 bytes)
Flygarmärke  m/36  (silver)   med åsatta   serienummer   har tilldelats   enligt   tabellen   nedan:

KOSV
Nr
Vpl nr Namn SV #1 SV #2
27 106-10-46 Lundin R614 R615
17 230-3-43 Hjelm R616 R617
12 705-4-45 Eriksson R618 R619
31 5706-1-45 Nordin R620 R621
10 1655-19-45 Danielsson R622 R623
33 6398-1-42 Nyström R624 R625
7 93-8-44 Borgestedt R626 R627
14 1157-10-45 Gantell R628 R629
16 15-14-46 Hedman R630 R631
28 1718-1-44 Löfgren R632 R633
6 127-4-47 Blohm R634 R635
40 ?57-17-44 Utterborn R636 R637
13 ?052-7-45 Forsberg R638 R639
5 23-1-46 Bertilsson R640 R641
36 5136-1-44 Portefaix R642 R643
1 126-4-47 Andersson(Bjerkfelt) R644 R645
15 24-1-46 Gunnfors R646 R647
37 ?0706-45 Rosdahl R648 R649
38 3352-1-47 Runbäck R650 R651
2 ?3-8-47 Andersson R652 R653
3 1386-4-45 Andersson, Arne R654 R655
20 1418-11-43 Johansson R656 R657
24 3748-1-46 Kollberg R658 R659
35 103-5-49-6 Pettersson R660 R661
8 1364-6-45 Brunstorp R662 R663
32 5176-1-46 Nyman R664 R665
36 1455-2-44 Lindqvist R666 R667
42 3622-1-45 Westerdahl R668 R669
41 26-7-48 Wendel R670 R671
43 640-6-45 Westesson R672 R673
18 1759-15-45 Holmberg R674 R675
34 1524-14-45 Oremo R676 R677
4 39-18-46 Andrée R678 R679
23 1594-17-45 Karlsson R680 R681
30 133-7-46 Nebel R682 R683
29 312-18-43 Mattsson R684 R685
21 25-1-46 Johansson; Bengt R686 R687
19 35-15-46 Håkansson R688 R689
22 185-10-46 Johansson; Lennart R690 R691
9 184-10-45 Dahl R692 R693
25 98-12-46 Larsson R694 R695
39 52-8-47 Törnblad R696 R697
11 5404-1-45 Ericsson R698 R699

 

 

Till Huvudsidan! Använd "Bakåt-knappen" för att komma tillbaka till huvudsidan. Har du just surfat in på den här sidan så klickar du på pilen t.v.