Flygvapnets Reservflygskola / Flygreservskola
Eslöv 1940-1946
&
Projekt Sk 14

Se.gif (117 bytes)


 

http://www.ksak.se/klubbar/EslovsFK/efkflygplatskarta10.htm

eslovfield.jpg (89734 bytes)
I bildens övre del ligger Eslöv med sin stora järnvägsstation. Centralt i bildens nedre halva syns Reservflygskolans fält med fyra hangarer och ett antal skolbaracker.  (Foto: F 5)


 

eslov_sk15a_42_43.jpg (36653 bytes)
Sk 15A från FRS vid Eslövs flygfält omkring 1942-43.                                                                                           Flyghistoriskt Månadsblad 11/1984   (Foto:Sven Boijner)

 


sk14_1.jpg (22512 bytes)
North American NA-16-4, Sk 14 utrustad med skidor någon av de de kalla och snörika skånska vintrarna under kriget.   Foto: FV

 

Sk_14_s_horiz.gif (22759 bytes)
Flygplan Sk 14 var ett skolflygplan typ 2, dvs avsett som övergångsflygplan mellan lätta skolflygplan och krigsflygplan.

sk14_teckning.jpg (21298 bytes)

sk14prot.jpg (26305 bytes)
Sk 14 "Originalet" med FV nr 671 anlände till Sverige från USA i augusti 1937 och användes för utprovning under två års tid. Foto: FV

Fpl Sk 14 var byggt av stålrör, dural, trä och duk samt försedd med en 9-cylindrig luftkyld stjärnmotor typ Ww E3 (Wright Whirlwind) R975 E-3 med en motorstyrka på 455 hk vid varvtalet 2250 rpm och utrustad med en 2 bladig metallpropeller typ Nohab-Hamilton P1 med diametern 2.75 m och som var ställbar på marken. Fpl typ Sk 14 tillverkades på licens av SAAB i Linköping och Trollhättan. Antal: 54


sk14_2.jpg (21961 bytes)
Sk 14 A med den italienska motorn Piaggio PP VII resulterade i en lite annorlunda profil pga den större motordiametern. Foto: FV


Sk 14A var av samma utförande som typ Sk 14 utom beträffande motorinstallation, instrumentering samt olje-, start- och eldsläckningssystem.

Sk 14A hade en 7-cylindrig luftkyld Piaggio P VII C 16 bis (PP VII) på 525 hk vid 2200 rpm (start) och 500 hk vid 2100 rpm under stigning.1950 rpm (marsch) och effektuttaget var då 390 hk på 2700 m höjd. Ekonomisk marsch låg på 1850 rpm 370 hk/2400 m. Den var utrustad med en 2 bladig träpropeller med en diameter av 2.70 m.
Antal: 83

Ovanstående data och prestanda är hämtade ur Flygvapnets bok
Flygplan Typ Sk 14 Beskrivning 1941. [Stockholm 1942]. Tillägg: Flygplan Typ Sk 14A Beskrivning 1945 [Stockholm 1945].

Flygplanets vingar och stabilisator var målade i orange färg. Resterande ytor i flygvapnets grågröna färgton (se färgbilder nedan). Inget exemplar av Sk 14 sparades till eftervärlden.           .

sk14_form.jpg (9440 bytes)Bilden ovan visar 18 st. Sk 14 som här bildar Upplands vapen - Riksäpplet. En betagande syn som dock endast har flygplanstypen gemensamt med Eslöv. Det är nyutexaminerade officerare från Flygkadettskolan i Uppsala 1945, som flyger. De kommer från den första kursen som utexaminerades vid F 20 d.v.s. efter det att kadettskolan flyttat från Ljungbyhed till Uppsala 1944.
(Ikaros -96, Foto: FV-museum)

  Email
   Email

Send e-mail here !  Använd "Bakåt" knappen för att komma tillbaka till föregående sida.

Återgå till huvudsidan handarleft.gif (183 bytes)