SILVERVINGAR
FRS 1945 


 

Bilden visar lärare och elever ur FRS-45 efter godkänd examen den 19 oktober 1945.


Kursens samtliga 47 elever finns med på bilden?

Övre raden från vänster, elever: Nr 73 Lars "Toker" Nilsson, 98°Olle Åhnstrand, 34 Jan Geijer, 11 Bengt Bengtsson, 25 Ulf Engelbrecht, 31°Rune Gabre, 63 Per Lundberg, 58 Sven Larsson, 56 Kurt Klausson, 100 Holger Ängeskog, 52 Erling Jönsson, 50°Åke "Fifty" Johansson, 8 Bertil Edvard Andersson, 18 Karl Einar Carlsson, 19 Hans Carlsson (nä Kornbrink), 97 Gunnar Zethelius, 70 Erik Nilsson, 20 Rune Carlsson (nä Lilja), 59 Sven Gunnar Larsson, 71 Gunnar Nilsson, 7 Stig Andersson, 72 Börje Nilsson, 37 Sture Haglund, 48 Lennart "Boogie" Johansson (nä Jonblad), 92 Olof Söderlund.

Mellersta raden: Nr 75 Bengt Nyman, 6°Evert "Sexan" Andersson, 99 Lennart Åström, 83 Bertil Resmark, 84 Ingemar Rohdin, 86 Arne Rosén, 78 Gustaf Persson, 61 Per Lindman, 14 Magnus Biehl, 43 Lennart Isacson, 28 Arne Fagerström, 27 Åke Ervik, 42 Bengt-Ove Höjrup, 88 Gösta Seling, 4 Karl Axel Andersson, 76 Nils Olmin, 94 Jonas Wallbom, 9 Nalle Ankers, 96 Björn Willix, 23 Lennart Coldén, 15 Lars Blomberg, 3 Stig Lennart Andersson (nä Bellvik).

Främre raden, lärare: Furir Thomasson, vpl ff fu Martin Skoog fll, vpl ff fu Lars Pettersson (Quarfot) fll, vpl ff fu Fritz Hägeby fll, vpl fu Henric Månsson fll, sg Karl Allan Blomquist, sg Ernst Eriksson (nä Halling), fv Åke Olsson, lt Löwenhielm, lt Hans Rhenwall, kn Ingemar Wilander (chef), lt Lars-Gunnar Gullstrand, lt Svante. Nordqvist, fk Per-Olof Olsson, fing asp Jan Olov Arman, fplm Wickman, vpl ff fu Sven Morell fll, vpl fu Leif Lindblad fll, vpl ff fu Sigvard Svanbeck fll.


_______________
?
Behjälpliga konsulter med namn vs uppställningen ovan har varit Evert Andersson och Jan Geijer ex. RFS-45. (Jan-feb. 2006)

 

Evert "Sexan" Andersson ur FRS-45 på 2 div/F16 i början på 1946. Här framför en av flottiljens nya Mustanger vilka hade levererats till Bromma av amerikanska piloter under våren 1945. Efter att ha varit en tid för översyn samt "målning och märkning" på Bromma flögs de sedan upp till Uppsalaflottiljen av snabbutbildade svenska ff och därmed blev F 16 den flottilj i flygvapnet som först fick P-51 Mustang - som blev J 26 i FV. Ur FRS-45 kom 6 stycken vpl ff att tilldelas F 16 för att där påbörja sin GFSU:1 på J 26.
(Ur FRS-44 hade 5 st. "Silvervingar" redan tidigare tilldelats Uppsalaflottiljen, vilket innebar att F 16:s totala tilldelning av vpl flygförare kom att stanna vid elva st.)
Foto: Evert Andersson via Rolf Jung).

utrop.gif (385 bytes)
Uppdaterad 2006-04-12

 

Är det någon som känner igen personerna på bilden ovan? Fotot är hämtat ur SAAB:s skrift "Från ASJA till SAAB" (Saab AB 1999) bildtexten förtäljer endast kortfattat att en: "B 18B vid leverans till Flygvapnet den 22 oktober 1946".
När eleverna ur FRS-45 fick sina vingar på examensdagen 19 oktober blev de befordrade till vpl vicekorpraler jml go 939/1943 mom 15 och hade (ungefär) ett helt års slit kvar fram till furirsgraden. Flygföraren på bilden har korprals gradbeteckning med siffran "ett" ovanför flygvapenmärket vilket visar att han tillhör F1. Korpralsgraden pekar på att han borde ligga väl till tidsmässigt för att passa in på FRS-45, men i så fall borde korpralen ha sytt på sina nya gradbeteckningar för en vecka sedan, om man utgår från det angivna datumet 22/10. Fyra st. elever ur denna årskurs tycks i praktiken ha tilldelats F1 för GFSU. medan fo anger 5 st. men med förbehållet "därest Kungl. Maj:t lämnar bifall."
Totalt tillverkades 119 fpl av typ B 18B som var utrustade med vätskekylda Daimler-Benz 605B radmotorer som Svenska Flygmotor fått tillverkningslicens på från Tyskland. B 18B levererades endast till flottiljerna F1 i Västerås, F7 Såtenäs och F14 Halmstad.

Nästa båda bilder visar J 21A och ovan står röd Adam med s/n 21104, en av de första serieproducerade J21:orna utrustad med samma motortyp som det alltså satt två stycken av i B 18B. 21104 tilldelades F 8 Barkarby men bilden är tagen på SAAB-fältet i Linköping. I bakgrunden kan man ana att flera B 18B står uppställda. J 21A började tillföras flygvapnet under december 1945 och 15 fpl levererades till F8 men dessa överfördes senare till F 9 Säve, som blev den första fulltaliga J 21A-flottiljen. (Foto: SAAB-Linköping arkivbild).


Ny bok av Kurt Klausson

Boken är på 608 sidor och har över 400 illustrationer i färg och sv/v - de flesta aldrig tidigare publicerade.
Priset är 395 kr och inkluderar portokostnaderna. Boken kan beställas från Quarnberget Förlag, Kronhusgatan 12,  411 05  Göteborg
eller per telefon 031-711 1939
 


Email
Email

Till Huvudsidan!  Använd "Bakåt-knappen" för att komma tillbaka till huvudsidan. Om du just har surfat in på den här sidan når du den genom att klicka på pilen